In memoriam Jasper Hooykaas


In memoriam Jasper Hooykaas

Met groot verdriet, ongeloof en verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het veel te vroege overlijden van ons gerespecteerd directielid Jasper Hooykaas.

Jasper Hooykaas

13 december 1962 – 26 mei 2022

Jasper was groot liefhebber van ShoreTension en heeft er mede door zijn organisatorische vermogen en vakmanschap voor gezorgd dat ShoreTension kon uitgroeien tot een dynamisch bedrijf met een wereldwijde afzet.

Jasper was een innemende persoonlijkheid die op professionele en humoristische wijze een zeer belangrijke positie binnen ShoreTension innam. Zijn dagelijkse persoonlijke betrokkenheid bij het bedrijf maar zeker ook bij de mensen binnen het bedrijf, zullen ervoor zorgen dat hij door iedereen enorm gemist zal gaan worden.

Wij wensen vooral de familie, vrienden, collega’s en kennissen veel sterkte en kracht toe om dit onwerkelijke nieuws te verwerken.

Namens het Management van ShoreTension

ShoreTension Mooring